Thiếu Nhi Thánh Thể

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Thánh Andre Dũng Lạc chào mừng quý Phụ Huynh – Quý Huynh Trưởng và các em.

Tiểu Sử Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh

Cậu Tịnh sinh năm 1793 tại tỉnh Thanh Hóa, Miền Trung. Chịu chức Linh Mục năm 56 tuổi. Cậu Phalô sinh ra trong thời kỳ bách đạo » Đoàn Phaolô Lê Bảo Tịnh sinh ra trong xã hội con người từ chối theo đạo. Tính tình rất là lì, và gan dạ chịu đánh đòn vì đạo Kitô » Đoàn Lê Bảo Tịnh rất là cứng đầu và kiên nhẫn theo chân Chúa Thánh Thể qua 18 năm trời. Thầy Lê Bảo Tịnh cứng lòng tin khi Đức Mẹ hiện ra với Thầy và tiên báo thầy sẽ chịu khổ và chết vì đạo Kitô, nhưng thầy không tin cho đến khi thầy bị bắt năm 1841 » Đoàn Lê Bảo Tịnh không có lòng tin vững chắc, nên thỉnh thoảng bị khủng hoảng xuống dốc và nhận ra Chúa Thánh Thể.

Thầy Lê Bảo Tịnh vô địch về đời sống cầu nguyện, Chuyện rằng thầy cầu nguyện và đánh tội rồi trốn vào rừng sâu cầu nguyện khổ tu. Và trong đêm có đàn cọp quì chung quanh thầy để bảo vệ thầy. » Đoàn Lê Bảo Tịnh chưa đạt đến mức giỏi về cầu nguyện. Nên đoàn vẫn cốt sức cầu nguyện mỗi ngày đẹp lòng Chúa hơn. Thầy Lê Bảo Tịnh biết chữa bệnh cho mấy quan bằng toa thuốc cầu nguyện » Đoàn Lê Bảo Tịnh chỉ biết lấy toa thuốc chữa bệnh theo khoa học. Nên vẫn chưa chữa bệnh bằng cầu nguyện được.

Năm 1849, chịu chức Linh Mục, tuổi mới có 56 mà thôi » Đoàn Lê Bảo Tịnh tròn 18 tuổi mà vẫn chưa có ai chịu chức. Chắc phải đợi thêm thế hệ nữa quá. Vị quan trẻ được cha Tịnh chữa bệnh cho phép thầy mở trường học công giáo trong cảnh bắt bớ đạo » Đoàn LBT phát triển rất là chậm và căn bản sau 18 năm ra đời. Năm 1852, quân lính vây bắt các cha và học trò. Cha Lê Bảo Tịnh hy sinh đứng ra một mình chịu tội để các cha cố khác trốn đi » Đoàn LBT có được bao nhiêu trưởng hy sinh đứng ra gánh vác đoàn?

Trước khi mang ra chém đầu, quan dụ dỗ cha Tịnh bước qua thánh giá thì được về nhà. Cha Tịnh trả lời “tôi là linh mục, thì làm sao tôi bỏ đạo để làmg gương cho người công giáo được. Tôi không bỏ đạo, quan cứ thi hành lệnh mà xử trảm tôi.” » Đoàn LBT có dám can đảm tuyên xưng Chúa bằng cách mỗi khi ăn uống và làm dấu cầu nguyện tại các nhà hàng hay trước mặt mọi người không?

Cha Tịnh ra pháp trường và tiên đoàn cho thế hệ tương lai rằng: “Đạo Chúa là sự thật. Quan có cố tình bắt bớ đạo, nhưng quan không thể phá đạo Chúa được. Càng bắt bớ, thì sẽ có nhiều người theo đạo sau này.” Và cha Tịnh bị chém vào ngày 6 tháng 4 năm 1857. Cha hưởng thọ 67

Đặc điểm của Cha Tịnh: Ước ao nên thánh mỗi ngày. Yêu mến Chúa Thánh Thể, Hy sinh và lòng sùng kính Đức Mẹ » Đoàn LBT có bao nhiêu trưởng muốn nên Thánh?

Đặc điểm của LBT: Kinh Dâng Ngày, cầu nguyện. Rước lễ thiêng liêng. Hy sinh và tôn sung Đức Mẹ

Đoàn Phaolô Lê Bảo Tịnh

Sinh ngày 15/11/1992 tại St. Lawrence O’Toole, Hartford, Connecticut. Cha Nguyễn Dũng đặt tên cho đoàn TNTT là đoàn LBT. Lúc đầu có 7 huynh trưởng. Từ những bước chân chậm chạp đến những bước chân nhảy lẹ hơn. Sau 18 năm sinh hoạt với hơn 350 đoàn sinh, đoàn chỉ còn trên 10 ht đang tiếp tục sinh hoạt. Những Đoàn trưởng thay phiên đứng lên gánh vác TNTT Lê Bảo Tịnh trưởng thành hơn.

  1992-1998: ĐT: Phaolô Phạm Xuân Độ
  1998-2002: ĐT: Maria Vũ T. B. Nhung
  2002-2004: ĐT: Giuse Nguyễn Tiến.
  2004-2006: ĐT: Phero Hoàng Huy
  2006-2009: ĐT: Giuse Vũ Duy Lượng
  2009-2012: ĐT: Phero Hoàng Huy.
  2012-2015: ĐT: Giuse Hoàng Phong

Những tấm thảm tiếp tục trải từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đoàn LBT đang theo dấu chân của Thánh Tử Đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh qua đời sống cầu nguyện,. Và sống ngày Thánh Thể. Hy vọng các trưởng sẽ biết tập cầu nguyện nhiều hơn. — Phaolô Phạm Xuân Độ

Ngày Giờ Sinh Hoạt: Sunday 1:00PM – 2:15PM
Địa Điểm: 471 South Quaker Lane, West Hartford, CT

Tuyên Úy Đoàn
Đoàn Trưởng
Phó Quản Trị
Nghiên Huấn
Thư Ký
Thủ Quỹ
TU Phêrô Anrê Mai Đình Anh Tuấn
Trưởng Maria Trương Mai Quỳnh
Trưởng Giuse Hoàng Phong
Trưởng Giuse Vũ Vivy
Trưởng ??
Trưởng ??
??
ph086@yahoo.com
khoalabear86@yahoo.com
hvu511@gmail.com
khoalabear86@yahoo.com
nguyeenn13@yahoo.com