Ca đoàn Thánh Linh

Ca đoàn Thánh Linh xin chào đón các bạn.

Các bạn nào yêu mến thánh ca và đặc biệt những bạn có giọng hát hay muốn dâng lời ca tiếng hát của mình lên Chúa trong những nghi thức phụng vụ.  Ca đoàn Thánh Linh luôn chào đón các bạn không phân biệt tuổi tác.  Come and see.